Tisztítókártya.hu webáruház

Adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy megrendelései, érdeklődése alkalmával bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a SER-Lock KártyatechnikA Kft. adatbázisába kerülnek. Adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását a érdeklődésével és megrendeléseivel megadottnak tekintjük. Ezeket az adatokat kizárólag áruküldő illetve későbbi esetleges akciós ajánlataink kiküldéséhez használjuk fel. Megadott személyes adatait harmadik személy részére közvetlen üzletszerzés céljára, illetőleg egyéb célból nem adjuk át. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. Minden regisztrált vevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes, általa megadott információt. Kivételt képeznek azok a számlaadatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez.

Az eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja (pl. futárszolgálat, Magyar Posta). Az alvállalkozók az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Tovább